Piotr Janoszka


Piotr Janoszka

Prezes i założyciel Kolorowego Słońca. Magister psychologii klinicznej i międzykulturowej, psycholog dziecięcy, pedagog, neuroterapeuta, animator. Nominowany do nagrody Zasłużony dla miasta Wrocławia. Autor bajek edukujących kulturowo dla dzieci i artykułów o tematyce związanej z psychologią dziecka. Uczestnik wielu konferencji naukowych dotyczących psychologii klinicznej dziecka, odmienności kulturowych, psychoterapii oraz prostytucji nieletnich. Pracował w ośrodkach na terenie całej Polski.

Ważniejsze miejsca pracy:

  • Centrum Edukacyjne i Psychologiczno‐Pedagogiczne w Miliczu,
  • Stowarzyszenie "Kolorowe Słońce" - psycholog dziecięcy,
  • Szkoła podstawowa w Marcinkowicach - psycholog dziecięcy,
  • Szkoła podstawowa w Obornikach Śląskich - psycholog dziecięcy,
  • Gimnazjum w Sułowie - psycholog,
  • Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno‐Wychowawczy - psycholog dziecięcy,
  • Centrum Edukacyjno‐Rehabilitacyjne "Szansa" w Piotrkowie Trybunalskim - psycholog dziecięcy,
  • Centrum Diagnostyczno‐Rehabilitacyjne "Promyk Słońca" we Wrocławiu - psycholog dziecięcy,
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie - konsultant ds. wykluczenia społecznego,
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie - badacz psychospołecznych uwarunkowań zawodowych osób z ograniczoną sprawnością.